Przykładamy wielką wagę do bezpieczeństwa i stanu powierzonego nam do transportu mienia naszych Klientów. Poza najwyższą starannością w trakcie świadczenia zleconej nam usługi, zapewniamy pełną ochronę ubezpieczeniową wykonywanej usługi.

W szczególności:

  • Mienie transportowane przez naszą Firmę jest objęte polisą ubezpieczeniową od momentu rozpoczęcia realizacji do zakończenia zlecenia;
  • Ubezpieczenie pokrywa wszelkie ryzyko zagubienia lub uszkodzenia rzeczy w transporcie;
  • Naszym Klientom oferujemy dodatkowo indywidualne ubezpieczenie mienia w transporcie na preferencyjnych warunkach.

Firma Delta Movers posiada Polisę Ubezpieczeniową na Kwotę 2.000.000.00 PLN UNIQUA TU S.A.

Ubezpieczenie Mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Nr ………………………

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku Nr…………………..

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Nr………………………

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności Nr…………………..

Ubezpieczenie OC przewoźnika w międzynarodowym ruchu drogowym Nr……………..

Ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu krajowym ruchu drogowym Nr ……………….