Dysponujemy mobilną ekipą, która będzie w stanie w szybkim czasie, pracując w nocy/w trakcie weekendu, przeprowadzić relokacje stanowisk pracy w obszarze miasta Krakowa.

Delta Movers realizuje:

  • Zamówienia drobne

    Zamówienia do realizacji, których wystarczające będzie zaangażowanie nie więcej niż 2 pracowników Wykonawcy oraz w przypadku przenoszenia stanowisk pracy, w tym mebli lub sprzętu biurowego, w liczbie do 20 stanowisk włącznie, mogą być realizowane w ciągu 24 godzin od złożenia Zamówienia;

  • Zamówienia średnie

    Zamówienia do realizacji, których wystarczające będzie zaangażowanie nie więcej niż 4 pracowników Wykonawcy oraz w przypadku przenoszenia stanowisk pracy, w tym mebli lub sprzętu biurowego, w liczbie od 21 do 40 stanowisk włącznie, mogą być realizowane w ciągu 48 godzin od złożenia Zamówienia;

  • Zamówienia duże

    Zamówienia do realizacji, których wystarczające będzie zaangażowanie nie mniej niż 6 pracowników Wykonawcy oraz w przypadku przenoszenia stanowisk pracy, w tym mebli lub sprzętu biurowego, w liczbie powyżej 40 stanowisk będą realizowane w ciągu 72 godzin od złożenia Zamówienia, W trakcie jednego weekendu jesteśmy w stanie dokonać relokacji 450 stanowisk pracy pomiędzy budynkami.

Podstawowe znaczenia przykładamy do wymagań naszego klienta, rodzaju przewożonych przedmiotów i terminowości usługi. Rozumiejąc potrzeby zleceniodawcy staramy się by obecność zespołu transportowego nie wpływała na funkcjonowanie firmy.

Jesteśmy gotowi do organizacji przeprowadzki biura w dni wolne ,a także w nocy tak by w razie potrzeby zapewnić ciągłość funkcjonowania instytucji.

Nasi klienci mogą od nas oczekiwać, iż przygotujemy szczegółowy plan przeprowadzki, zapewnimy obsługę przez zespół doświadczonych pracowników – nigdy nie korzystamy z osób przypadkowych czy też pracy osób zatrudnionych w sposób nie zgodny z przepisami prawa lub w inny sposób naruszający odpowiednie regulacje.

Zapewniamy pełne, odpowiednie do ich charakteru zabezpieczenie przewożonych rzeczy, najwyższą staranność i ostrożność w trakcie transportu. Posiadamy odpowiednie wyposażenie, które jest konieczne lub przynajmniej pomocne dla należytego wykonania usługi. Przeprowadzki firm wykonujemy samochodami przystosowanymi do transportu mebli oraz sprzętu specjalistycznego, wyposażone w taśmy do mocowania, koce, a także specjalne windy hydrauliczne o zróżnicowanym udźwigu tonażowym.

Do transportu oraz przenoszenia rzeczy pracownicy wyposażeni są w odpowiednią odzież, natomiast pracując w laboratoriach wyposażamy naszych pracowników w kombinezony jednorazowe wykonane z włókniny polipropylenowej, a także rękawice bawełniane oraz specjalną odzież ochronną. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości, szczegółowe zasady i warunki każdego zlecenia regulujemy w odpowiedniej umowie, którą zawieramy przed przystąpieniem do wykonania usługi.

Na życzenie klienta, a często z własnej inicjatywy wykonujemy dokumentację fotograficzną przedmiotu umowy, przed i po wykonaniu zlecenia.

Na całej trasie przejazdu jesteśmy w stałym telefonicznym kontakcie z kierowcami, a dzięki systemowi GPS możemy w każdej chwili poinformować Klienta gdzie znajduje się jego transportowane mienie.